LAULAU FONOTELE EFKS 2021/2022

                                                                          

  Taitaifono - Iosefa Uilelea FT

 

Sui Taitaifono - Tunumoso Iosia FT

  

 

Failautusi Aoao - Vavatau Taufao FS

 

 Teutupe - Melepone Isara FS