LAULAU FONOTELE EFKS 2022/2023

                                                                          

 

  Taitaifono - Tunumoso Iosia FT

 

 

Sui Taitaifono - Iosefa Uilelea FT

  

 

Failautusi Aoao - Vavatau Taufao FS

 

 Teutupe - Melepone Isara FS