• Important Notice
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

CALL : +685 24414
FAX 20429
5th Floor John Williams Building
Tamaligi, Apia
email us button

Admin : cccsit@cccs.org.ws   

ankara escort

au leoleo icon

TUSI AU LEOLEO

tusifaitau aso icon

TUSI FAITAU ASO

autaumafai icon

TUSI AU TAUMAFAI

EFKS MUSEUM

efks museum1


 

 FEAU O LE ASO!

(Message of the day)

 

 

Tusi Faitau:  Galuega  8: 26-40.

Matua:  Fuaiupu e 38.

“Ona ia fai atu lea ia taofi le taavale, ona o ifo lea o i laua uma i le vai, o Filipo ma le eunuka, ua na papatiso foi ia te ia”,

O le Manatu Autu o lenei foi aso i le Tusi Faitauaso o le au’au foi lea oni mafaufauga faale agaga e faapea. Le Matãofia le Papatisoga.  

 

 O le upu Le Matãofia o lona uiga o se faatinog ua le mafai ona toe taofi pe faamuta, ae ua fa’aauau pea ona ua moomia pea le fatinoina. O lona uiga o le auaunaga e tatau ona faia pea.

O lea auaunaga o loo faasino tonu i le sakarameta paia o le Papatisoga. O le sauniga ua tatou nofo malamalama uma i ai auã sa tatou ui uma mai ai ma tatou molimau ai foi i lona faatinoina i tausaga uma.

O le sauniga ua faatatau tonu i le ola faapaiaina o le tagata e amatamea ai lona soifua tuputupu a’e e talia e fai ma atalii ma afafine o le lio o le aiga o le Atua.  

 O lona uiga o le sauniga e paia na faatino ma faataua e lo tatou Alii o Iesu Keriso. O le alafua ua faataoto mai ina ia fa’amaufaailoga ai le tagata ua taliaina le Atua i le agaga faatuatua.

E pei o le tala sa faitauina ile papatisoina e Filipo se tasi o soo faamoemoeina o Iesu o se tasi o tagata o nuuese o le tagata Aitiope e talitonu ma faatuatua ia Iesu Keriso.

E maua atu e Filipo lea eunuka o alu i lana taavale solofanua agai i Ierusalema e tapuai ai, ae o loo ia faitauina le tusi o le perofeta o Isaia. O loo ia manao ise tagata e faamalamalama atu ia te ia, faatasi ma lona manao ia Filipo ia papatisoina o ia ina ua taunuu atu i se tasi o vaitafe.

E lei toe faatali Filipo ae papatiso loa le eunuka ina ua ia talitonu ile faatuatua o lenei eunuka ia Iesu. E foliga faapea le manatu autu o lenei aso. Ua oo lava  ile tagata ese ua manao foi e faapaiaina o ia e ala ile papatisoga.

O le galuega mana a le Agaga e tutusa tagata uma i le papatisoga. Ae mo le eunuka na foi ma le olioli loloto o lona loto ina ua papatisoina o ia, e ui ina uma ane lona papatisoga ae mou ese Filipo ua na le toe iloaina o ia.

Ose faamalosi foi lea mo si o tatou aiga i lenei foi taeao, o le papatisoga, na faavaeina i le amataga o le galuega talai a Iesu Keriso i le lalolagi. O loo faaauau mai pea e oo mai i nei ona aso. Ua avea foi o se tasi o sakarameta paia poo le sauniga taua a le tatou EFKS. 

O le feau o lenei aso o le toe faamanatu mai o le taua ole papatisoga i le soifua kerisiano o le tagata faatuatua.  E le o le ave o le faamamafa i tu ma aga o le faatinoina o le papatisoga, ae e tatau lava ona tatou tali atu i le taitaiga a le Agaga Paia i lo tatou ola auauna mo le Atua e ala i le papatisoga.

O lona uiga e sili ona taua lo tatou ola ma savavali e tusa ma ala o le tagata ua faapaiaina. E tatau ona tatou faamaoni ma faamuamua le Atua i le ola tautua ma faia lona finagalo. Afai na papatisoina mai tatou uma ao avea ma pepe ma tama iti, o le faamoemoe ia ola faapaiaina tatou uma ma fesaosoani e puipuia tatou mai le fili ma ana mailei.

Ae o le faasinoala mo lo tatou ola saili mo le Atua e ala ile ola faimeatonu ma le tausolomua ona ola mata’u ma fa’aaloalo i le Atua.

Ia fai ma fa’ataitaiga sili o le faamuamua le Atua i le ola. E ala i le ola faitaulaga ma alofa ile isi ou uso a tagata ma le naunau o le loto ile fai measili mo le Atua.

Afai na faatino e Iesu lenei sauniga o le Papatisoga, o lona uiga o le taulaga o le ola, e fai ma sulu i o tatou vae ma le malamalama  i o tatou mata e savavali ai i ala tonu  o le Alii.

Ia manuia le tautuaina o le fonotele o lenei aso isi o tatou aiga.

O Iesu Keriso lava na ia faataoto le taua o le paia o lenei sauniga ina ia fai ma taitaitama i lo tatou ola o aso uma.

O le papatisoga o le agaga ma le afi o le faailoga o le ola faapaiaina mo le Atua.

Tumau i le Atua lona lava viiga, nei seia oo i le faavavau. Amene.    

 

 

 

Onosai Nofoaiga (FS) 

.………………………………………

ankara escort